Om NGNF

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening

– Pådriver for verdiskaping –

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening er en frittstående interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen, og skal etter formålsparagrafen være pådriver for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Foreningen ble stiftet 2.6.2005, og alle bedrifter og næringsdrivende er velkomne som medlemmer.

NGNF har  166 medlemsbedrifter fra forskjellige bransjer.

NGNF har egen hjemmeside – www.ngnf.no – og egen side på facebook

 

Årsmøte for 2018

Dokumenter til årsmøte 2019_000012

Innkalling til årsmøte i NGNF for 2017

Protokoll for årsmøte i NGNF for 2017

strategiplan-aktivitetsplan-ngnf

Balanse 2017

Revisjonsberetning for 2017

Organisering, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening:

Daglig leder Trygve Groven Vaal – tlf. 90125439 – post@ngnf.no
Styreleder Steinar Aasgaard – tlf. 91777121 – saa@vaprosjektering.no

Styremedlem Lene Brimi – 41907711 lene@brimiland.no
Styremedlem Ole Kristian Sveen– tlf. 95039390 – ole@sgsbygg.no
Styremedlem Håkon Holsetstuen Solli– tlf. 93218104 hakon.solli@snohettadata.no

Styremedlem Oda Marie Landheim – tlf. 61 24 00 45- post@toftemo.no

Styremedlem Markus bekken – tlf. 95979665 – markus.bekken@abaris.no

Varamedlem Ola P Skogen – tlf.468 07 030 – ola@skogenentreprenor.no

Varamedlem Pål Ragnar Austrem – 905 72 577 vaga@bygdeservice.no

Varamedlem Per Kåre Holmøy – 918 84 552per.holmoy@stryvo.no