Om NGNF

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening

– Pådriver for verdiskaping –

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening er en frittstående interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen, og skal etter formålsparagrafen være pådriver for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Foreningen ble stiftet 2.6.2005, og alle bedrifter og næringsdrivende er velkomne som medlemmer.

NGNF har  166 medlemsbedrifter fra forskjellige bransjer.

NGNF har egen hjemmeside – www.ngnf.no – og egen side på facebook

 

Årsmøte for 2021

Innkalling til årsmøte NGNF for 2020

Protokoll årsmøte 2021

Organisering, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening:

Daglig leder Trygve Groven Vaal – tlf. 90125439 – post@ngnf.no
Styreleder Steinar Aasgaard – tlf. 91777121 – saa@vaprosjektering.no

Styremedlem Eva Bakke Kaldhussæter – 98010780 eva.@skjelvand.no
Styremedlem Ole Kristian Sveen– tlf. 95039390 – ole@sgsbygg.no
Styremedlem May-Britt Haugen– tlf. 90597118 dombas@floriss.no

Styremedlem Ann-Kathrin Storhaug Von Rappe – tlf. 994 92 498- annkathrin@lbl.as

Styremedlem Per Kåre Holmøy – tlf. 91884552 per.holmoy@stryvo.no

Varamedlem Tor lund  – tlf.40607307 – tlund5@online.no

Varamedlem Lene Brimi – 41907711 lene@brimiland.no

Varamedlem Aud Øien – 91188510 camping@vollheim.no