Om NGNF

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening

– Pådriver for verdiskaping –

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening er en frittstående interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen, og skal etter formålsparagrafen være pådriver for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Foreningen ble stiftet 2.6.2005, og alle bedrifter og næringsdrivende er velkomne som medlemmer.

NGNF har  166 medlemsbedrifter fra forskjellige bransjer.

NGNF har egen hjemmeside – www.ngnf.no – og egen side på facebook

 

Årsmøte for 2019

Signert årsrapport_000011

Protokoll årsmøte i 2019_000014

Organisering, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening:

Daglig leder Trygve Groven Vaal – tlf. 90125439 – post@ngnf.no
Styreleder Steinar Aasgaard – tlf. 91777121 – saa@vaprosjektering.no

Styremedlem Lene Brimi – 41907711 lene@brimiland.no
Styremedlem Ole Kristian Sveen– tlf. 95039390 – ole@sgsbygg.no
Styremedlem Håkon Holsetstuen Solli– tlf. 93218104 hakon.solli@snohettadata.no

Styremedlem Ann-Kathrin Storhaug Von Rappe – tlf. 994 92 498- annkathrin@lbl.as

Styremedlem Susann Endrestad – tlf. 97604922 – Susann.Endrestad@minel.no

Varamedlem Markus Bekken – tlf.95979665 – markus.bekken@abaris.no

Varamedlem Eva Bakke Kaldhussæter 98010780 eva.@skjelvand.no

Varamedlem Per Kåre Holmøy – 918 84 552per.holmoy@stryvo.no