Om NGNF

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening

– Pådriver for verdiskaping –

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening er en frittstående interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen, og skal etter formålsparagrafen være pådriver for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Foreningen ble stiftet 2.6.2005, og alle bedrifter og næringsdrivende er velkomne som medlemmer.

NGNF har  166 medlemsbedrifter fra forskjellige bransjer.

NGNF har egen hjemmeside – www.ngnf.no – og egen side på facebook

 

Dokumenter, årsmøte 21.04.2017:

Årsmøte for 2016

Strategiplan aktivitetsplan

Spareplan ngnf 2017

Innstilling valgkomite:

 

  • Valg

 

Valgkomitéens innstilling:

 

Styremedlemmer   

Steinar Aasgaard – styreleder – ett år om gangen (ny)

Ole Kristian Sveen – styremedlem – 2 år (ny)

Oda Marie Landheim– 2 år (ny)

Markus Bekken – 2 år (gjenvalg)

Torstein Jordet – 1 år igjen

Ole Håkon Korsvold – 1 år igjen

 

Revisor

Reinheim Regnskap AS Dombås

Varamedlemmer

Ola P Skogen – 2 år (ny)

Pål Ragnar Austrem (ny)

Steinar Botheim – 1 år igjen

 

Valgkomité Thorleif Fjeld (leder) –  3 år (På valg)

Per Rune Storødegård – 1 år igjen

Terje Andersen – 2 år igjen

 

Medlemmer i råd og utvalg

Valgkomiteen foreslår at daglig leder representerer foreningen i de aktuelle råd og utvalg.

 

For valgkomiteen,

 

Thorleif Fjeld

 

Organisering, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening:

Daglig leder Trygve Groven Vaal – tlf. 90125439 – post@ngnf.no
Styreleder Anita Koot – tlf. 99009653 – anita@aktivotta.no

Styremedlem Torstein Jordet – 91383202 – torstein.jordet@giax.no
Styremedlem Helle Hundevadt – tlf. 93281930 – helle@hjerleid.no
Styremedlem Ola Håkon Korsvoll – tlf. 90640150 – okorsvol@online.no

Styremedlem Roar Valbjørgsløkken – tlf. 90793217- roar.valbjorgslokken@proel.no

Styremedlem Markus bekken – tlf. 95979665 – markus.bekken@abaris.no

Varamedlem Tor Lunn – tlf.40607307 – post@takogmur.no

Varamedlem Terje Sølna – 95070784 -terje@zymtech.no

Varamedlem Steinar Botheim – 91129544 – sbotheim@online.no