Regnskapskurs: FORBEREDELSE TIL KVALITETSKONTROLLEN

Kursinfo

Dato:
19.10.2017
Sted:
Thon Hotel Otta
Tid:
Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00
Pris:
For medlemsbedrifter Kr. 3.600,- For bedrifter som ikke er medlemmer: kr. 4.100. Tillegg for lunsj 270,- , Si fra hvis dere ikke ønsker lunsjkr
Kontakt:
Trygve Groven Vaal 90125439

Dette er det samme kurset som Regnskap Norge arrangerer, men vi har nå fått dette kurset hit til Otta.

Påmeldingsfrist er 01.10.2017

Oppdatering

Regnskapsfører
RF/GRFS(7t)

Revisor
Annet (7t)

 

Kursstart: kl. 09.00 –Avsluttes: kl.-16.00

 

Om kurset

Kurset er lagt opp som en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Kurslederne fokuserer på nødvendige forberedelser til kontrolldagen og har som målsetting å hjelpe deltakerne til å oppfylle kravene i henhold til gjeldende regelverk. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming.

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås. Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet.

Kursinnhold

 

 • Overordnet rammeverk
  – Regelverk
  – KS Komplett
  – God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
  – Kontrollerfaringer
  – Forberedelser og forarbeid før kontrollen
  – Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
  – Forhold i egen virksomhet
  – Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
  – Risikostyring og intern kontroll
  – Registrerings- og legitimasjonsrutiner
  – Avstemminger
  – Rapporteringsrutiner
  – Kvalitetskontrollrutiner
  – Dokumentasjon av eget arbeid
  – Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller
  – Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
  – Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
  – Periodisk regnskapsrapportering
  – Formelle krav og dokumentasjoner

 

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler. Kurset tar utgangspunkt i kontrollskjemaet som benyttes ved kvalitetskontrollene og gir forslag til hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Det benyttes to kursledere parallelt.

 

Kursleder:

ELLEN EGENÆS

Kvalitetsleder/Aut.regnskapsfører, ABR Regnskap AS

 

Kurset forutsetter 14 deltakere

 

Meld deg på

Påmelding:

Navn:

Bedrift:

E-post:

Telefon:

Evt. beskjed (f.eks. om du ønsker å melde på flere deltakere):