Personløfterkurs /Liftkurs

Av | 15.11.2018

Personløfterkurs / Lift

Målgruppe:

Kurset passer for personer som skal bruke personløfter.

Vi holder teori i klasserom, og praksis ute på lift.

 

Påmeldingsfrist 02.12.2018

Kursholder: André Foss, Ringerike Kranskole AS

Riktig bruk av personløfter har meget stor betydning for sikkerheten for brukeren og andre, for å hindre at skader påføres personer eller omgivelser. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på brukeren, øvrig personell samt materiell.

Formål: Å gi brukere en god grunnopplæring i teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter.

Ringerike Kranskole skal gi elevene god innsikt i mangfoldet av personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker
  • Lover og forskrifter

– Bindende påmelding.

 

Kategori: