Invitasjon til årsmøte for Nord-Gudbrandsdal Næringsforening på Vågå Hotell , 25 april kl. 10:00

Av | 24.01.2019

Invitasjon til årsmøte for Nord-Gudbrandsdal Næringsforening på Vågå Hotell , 25 april kl. 10:00

Dokumentene til årsmøtet finner du på www.ngnf.no i forkant av årsmøtet

Sakliste:

Godkjenning av innkalling og ordinær sakliste

Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen med styret

Årsregnskap og budsjett

Strategi/aktivitetsplan

Innkomne forslag

Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Årsavgift

Valg

Vedtektsendring

 

Kategori: