Kurs i arbeidsvarsling 3

Av | 12.02.2020

Kurs i arbeidsvarsling 3 på Lalm, den 31.03.2020

Statens vegvesen stiller krave om at alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesvei skal som et minimum ha gjennomgått dette kurs. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, befaring, kontroll m.m.

Arbeidsvarsling kurs 3 gir opplæring i manuell trafikkdirigering og passer for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering på vei. Gjennom kurset får du grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og  fylkesveier. Kurset avsluttes med en praktisk prøve. Dette kurset varer i 6 timer. For å få utstedt kompetansebevis i arbeidsvarslingkurs 3 må du også ha gjennomført enten kurs 1 eller 2.

 

Send påmelding til: post@ngnf.no   Skriv navn på deltakere og firmanavn

 

Påmeldingsfrist 09.03.2020

Kursholder: På vegne av Nord-Gudbrandsdal Næringsforening: Trafikkskilting AS v/Vidar Kleiven

– Bindende påmelding.  Det forutsettes 8 deltakere for å holde kurset.

 

Sted : Lalm samfunnshus

Dato: 31.03.2020

Tid: 08:30-15:30

Pris: For medlemsbedrifter Kr. 2.200,- For bedrifter som ikke er medlemmer: kr. 2.800,-. Tillegg for lunsj mat 285,- , Si fra hvis dere ikke ønsker lunsj

Kontaktperson: Trygve Groven Vaal, 90125439

Kategori: