Kurs i arbeidsvarsling 1

Av | 12.02.2020

Kurs i arbeidsvarsling 1 på Lalm den 5 og 8 juni. (vi må dele på to datoer på grunn av coronarestriksjoner)

Arbeider du eller har du ansatte på eller ved vei? Skal du være ansvarhavende for arbeid på eller ved vei, og/eller drive med manuell trafikkdirigering? Da bør du ta kurset arbeidsvarsling kurs 1 – for alle som arbeider på eller ved vei.

Arbeidsvarsling kurs 1 er for alle som arbeider på eller ved vei, hvor det kreves en godkjent arbeidsvarlingsplan i forkant av arbeidet. Gjennom kurset lærer du grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas. Du lærer videre om de formelle prosedyrene som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. Opplæringen skjer som klasseromsundervisning og med gruppeoppgaver. Varigheten på kurset er 6 timer. Kurset avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Sertifiseringen du får gjennom bestått kurs varer i fem år.

Send påmelding til: post@ngnf.no   Skriv navn på deltakere og firmanavn

 

Påmeldingsfrist 28.05.2020

Kursholder: På vegne av Nord-Gudbrandsdal Næringsforening: Trafikkskilting AS v/Vidar Kleiven

– Bindende påmelding.  Det forutsettes 8 deltakere for å holde kurset.

 

Sted : Lalm samfunnshus

Dato: 05.06.2020 og 08.06.2020

Tid: 08:30-15:30

Pris: For medlemsbedrifter Kr. 2.200,- For bedrifter som ikke er medlemmer: kr. 2.800,-. Tillegg for lunsj mat 285,- , Si fra hvis dere ikke ønsker lunsj

Kontaktperson: Trygve Groven Vaal, 90125439

Kategori: