Brannvernlederkurs på Otta

Av | 12.02.2020

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening og Frisk HMS Gudbrandsdal inviterer til kurs i brannvernleder på Otta den 04.06.2020. 

Bindende påmelding innen 04.05.2020

 

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle ansatte i «særskilte brannobjekter» skal ha opplæring i forebyggende brannvern og brannslukking. Det er arbeidsgivers ansvar å kunne dokumentere at de ansatte har den nødvendige kunnskapen

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

 

Tema på kurset:

  • Branntekniske lovar og forskrifter
  • Forhold mellom eigar og brukar
  • Brannteori og statistikk
  • Brannårsaker, brannutvikling og brannspreiing
  • Risikoanalyse/ vurdering av risiko
  • Avvik og avviksbehandling

Send påmelding til: post@ngnf.no   Skriv navn på deltakere og firmanavn

Påmeldingsfrist 04.05.2020

Kursholder: På vegne av Nord-Gudbrandsdal Næringsforening ogFrisk HMS:  Lom og Skjåk brannvesen v/ Atle Festervoll.

– Bindende påmelding.  Det forutsettes 10 deltakere for å holde kurset.

 

Sted : Thon Hotell Otta

Dato: 04.06.2020

Tid: 08:30-15:30

Pris: For medlemsbedrifter Kr. 2.350,- For bedrifter som ikke er medlemmer: kr. 3.350,-. Tillegg for lunsj mat 285,- , Si fra hvis dere ikke ønsker lunsj

Kategori: