Anhukerkurs (stropping/signalgiving)

Av | 15.11.2018

Anhukerkurs (stropping/signalgiving)

Målgruppe:

Kurset er tilpasset personer som skal bistå kranførere med stropping og signalgiving

Påmeldingsfrist 02.12.2018

Kursholder: André Foss, Ringerike Kranskole AS

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Merking
– Kontroll og kassering av løfteredskaper
– Løfteredskapstabeller
– Sikkerhetsteori
– Lover og forskrifter

 

– Bindende påmelding.

Påmelding:

Navn:

Bedrift:

E-post:

Telefon:

Evt. beskjed (f.eks. om du ønsker å melde på flere deltakere):

Kategori: