ADK1 sertifiseringskurs

Av | 12.02.2020

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening inviterer til ADK1 sertifiseringskurs på Otta

Oppstart: mandag 16 mars 2020.

Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres over 3 samlinger, som en kombinasjon av virkedager, helg og hjemmeoppgaver.

– NB: Påmeldingsfrist 04.03.2020  – Begrenset antall plasser. Påmelding sendes post@ngnf.no
– Bindende påmelding

 

ADK1 sertifiseringskurs

Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Norsk Vann

 

Eiere av VA anlegg stiller krav til at kun de med dokumentert ADK1 kompetanse kan gjøre arbeid i VA anlegget. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

Målgrupper:

Rørleggere, maskinentreprenører og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og- eller hovedledninger), og-/ eller som skal kontrollere slikt arbeide.

 

Kompetansekrav for utstedelse av sertifikat:

 

Alt A: Tre års praksis i anleggsrørlegging, dvs. legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Alt B: Har bestått fag-/svenneprøve innenfor:

1 – Rørleggerfaget – og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

2 – Anleggsmaskinførerfaget – og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

3 – Fag relatert til Bygg- og anlegg (eller tidligere tilsvarende varianter) – og

1 års praksis i anleggsrørlegging.

Alt C: Ingeniør / Tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og

1 års praksis i VA-faget.

Alt D: Det er anledning til å gjennomføre ADK- kurset uten at man har tilstrekkelig           godkjent praksis. ADK- sertifikatet utstedes da når tilstrekkelig praksis blir         dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter     gjennomført kurs.

  • Skriftlig eksamen 4 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker).

 

Gjennomføring:

Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres over 3 samlinger, som en kombinasjon av virkedager, helg og hjemmeoppgaver.

 Datoer:

Samling 1: Mandag 16.03.20 – fredag 20.03.20

Samling 2: Mandag 30.03.20 – fredag 03.04.20

Samling 3: onsdag   15.04.20- fredag 17.04.20

Kursavgiften dekker selve kurset. Tillegg for 2 retters lunsj, dekkes av den enkelte deltaker/bedrift (kr. 285,- pr dag). Vennligst gi beskjed, dersom du ikke ønsker lunsj.

Gjennomføring forutsetter 15 deltakere.

Erfarne og godkjent kursinstruktør fra Norsk Fagskole

Kursbevis/Sertifikat:

Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK 1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av styringsgruppen for ADK. Sertifikatet gjelder alle norske kommuner.

Sted :Thon Hotel Otta

Dato: oppstart 16.03.2020

Tid: 08:30-15:30

Pris: For medlemsbedrifter Kr. 19.950,- For bedrifter som ikke er medlemmer: kr. 20.900. Tillegg for lunsj mat 285,- , Si fra hvis dere ikke ønsker lunsj

Kontaktperson: Trygve Groven Vaal, 90125439

Kategori: