Bli medlem

Priser vedtatt på årsmøtet den 21.04.2017

Årsverk Kontingent
1-5 1180
6-15 1965
16-25 3930
26-50 5505
51- 7075

Meld deg på som medlem i NGNF

Navn:

E-post:

Telefon:

Bedrift:

Årsverk:

Evt. beskjed:

Ressursgrupper

Industrinettverket – www.gudbrandsdalindustrinettverk.no