Aktiviteter

Ope hus hjå Vågå Næringshage 20 mars.

Dato:
20.03.2018
Sted:
Vågå Næringshage

Ope hus hjå Vågå Næringshage 20 mars.

Vågå Næringshage inviterer saman med Nord-Gudbrandsdal Næringsforening til ope hus den 20 mars på ysteriet i Vågå

12.00: Opning, kulturelle innslag og servering

  • Felles presentasjon av bedriftene i Vågå Næringshage AS
  • Nord-Gudbrandsdal Næringsforening kjem for å orientere om sine fokusområde

 

12.30: Miniseminar med ulike tema

Undervegs og utover dagen, er de velkomne inn til bedriftene for ein prat

Seminar 1 (12.30)

Nye personvernreglar frå mai 2018 – er di verksemd førebudd?

Håkon Holseterstuen Solli frå Snøhetta Data orienterer om nye personvernreglar. Norge og EU innfører i mai nye personvernreglar med skarpare fokus på ansvar og internkontroll. Nye reglar vil gjelde alle verksemder som handterer persondata til kundar eller tilsette, allereie frå mai. Dette krev tiltak og førebuing. Vi gjev ei innføring i omfanget av lova og praktiske eksempel på område ein ofte må førebu for ikkje å bryte lova. Påmelding til : post@ngnf.no, med frist: 19.03.2018

 

Seminar 2 (13.00)

Nordplan

Norplan jobbar smått så vel som stort. Kva kan vi hjelpe deg med?

 

Seminar 3 (13.30)

Enøk-senteret

Kva økonomisk gevinst vil ITB koordinatorrollen gje byggherren?

Enøk-senteret kan hjelpe med koordinering av dei tekniske anlegga i bygg

i høve til NS 3935 ITB-standarden.

 

Seminar 4 (14.00)

Enøk-senteret

Er du interessert i å redusere strømutgifter og energikostnadar?

Aktiv energiovervaking og energileiing kan redusere kostnadane, gje betre oversikt og betre marginar.

 

Seminar 5 (14.30)

Enøk-senteret

Korleis halde låge energikostnadar og lufta frisk?

Ventilasjonsanlegg gjev frisk luft i bygga våre. Samtidig skal teknikken fungere saman med andre fag.

Utfordring med tekniske anlegg i bygg ved Covent

Mvh

Trygve Groven Vaal Nord-Gudbrandsdal Næringsforening 90125439