Spørreundersøkelse, IT-kompetanse i Gudbrandsdalen (trykk på linken for å svare): https://no.surveymonkey.com/r/78ZX85C

Les mer ved å trykke på link nedenfor.  Påmeldinger sendes post@ngnf.no

Brannvernlederkurs 19/3 er avlyst grunnet Coronavirus. Nytt kurs er satt opp til den 04.06.2020

Brannvernlederkurs             04.06.2020              Påmelding innen 04.05.2020

Kurs i arbeidsvarsling 1 Avlyst    Ny dato kommer (ca begynnelsen av juni)

Kurs i varme arbeider på Otta

Siste nytt

Nord-Gudbrandsdal Næringsforening er også i år med på å arrangere «stillingsslipp». Send inn ledige stillinger til: www.komtiloss/arbeid innen 6 mars.

Publisert av Kom til oss – bu og jobb i Nord-Gudbrandsdalen Torsdag 23. januar 2020

Ledige stillinger i Nord-Gudbrandsdalen

Medlemsbedrifter bør fylle ut firmapresentasjon, og returnere til post@ngnf.no.

Presentasjonenene våre medlemmer fyller ut, vil bli lagt ut på hjemmesiden under «medlemsbedrifter»:   firmapresentasjon

Ny forskrift, permitteringer:Forskrift dagpenger ved permittering 030214

Ny veileder, permitteringer:Instruks – Dagpenger under permittering – Endring av dagpengeforskriften kapittel 6 (L)(279767)

Om kuldepermitteringer:Dagpenger ved kuldepermitteringer 2

Etter noen runder med NAV Forvaltning Telemark, har NAV v/ Mæhlum fått utarbeidet et dokument vedrørende kuldepermitteringer. Det dessverre ingen i systemet som kan gi oss en grense for hva som regnes som ekstremkulde i våre region.

Det er viktig her som i andre permitteringsspørsmål at arbeidsgiver beskriver hvorfor de må permittere (hva slags arbeid som ikke kan utføres og hvorfor) og hvilken temperatur det er på søknadstidspunktet. Problemet er som regel at arbeidsgiver skriver for lite.